Království perníku - zážitkové programy, muzeum perníku
Databanka akcí

Petřvaldík [ Katastr (místní část) ]

Petřvald
Petřvald II - Petřvaldík
Místní část obce Petřvald.

V polovině 70. let se stala součástí obce Petřvald i vesnice Petřvaldík, o které máme první písemný záznam z roku 1589, kdy obec patřila k petřvaldskému panství. Petřvaldík se nachází asi jeden kilometr západně od Petřvaldu na pravém břehu řeky Odry a s Petřvaldem je spojen silnicí.
K 1. lednu 2000 měl Petřvaldík 225 obyvatel a 81 popisných čísel.
Petřvaldík byl součástí panství Petřvald a byla to vždy česká obec. Obyvatelstvo mluví (mluvilo) nářečím lašským. Petřvaldík byl odpradávna vesničkou s převažujícím zemědělským charakterem. Rozsáhlé louky umožňovaly především chov dobytka. Vzhledem k vynikající jakosti půdy zemědělství v Petřvaldíku vždy dobře prosperovalo, o čemž svědčí i skutečnost, že si tato malá ves dokázala postavit vlastní větší kapli k bohoslužbám, dvoutřídní školu a poměrně rozsáhlou budovu pohostinství s kulturním zázemím. V obci se dobře dařilo kovárně, zvelebovala se selská stavení a usedlosti.
Kolektivizace zemědělství v druhé polovině minulého století drobné zemědělce i statky z větší části zlikvidovala. Zůstali jen ti "silní". Obyvatelé se stěhovali do měst, statky pustly. V sedmdesátých letech došlo k integraci Petřvaldíku k Petřvaldu, což se rovněž negativně projevilo na psychice starousedlíků.
Po "sametové revoluci" se mnohé změnilo, osamostatnění Petřvaldíku však již bylo nad síly občanů. Zastupitelstvo obce se snaží dle svých možností spoluobčanům Petřvaldíku plnit jejich oprávněné požadavky. Od roku 1990 se v Petřvaldíku opravily všechny místní komunikace v majetku obce. Dokončil se obecní vodovod a až na vzdálené čtyři rodinné domy je obec kompletně plynofikována. Byla provedena komplexní rekonstrukce elektrického vedení, veřejného osvětlení i obecního rozhlasu včetně vybudování telekomunikační sítě. Náročnou přestavbou bývalé školy vznikl krásný dům s pečovatelskou službou pro ubytování 22 občanů důchodového věku (viz foto). Neustále je zvelebován sportovní areál, který slouží pro sportovní i kulturní vyžití obyvatel. Rekonstrukci vnitřního vybavení doznala i hasičská zbrojnice a bylo zakoupeno špičkové vybavení pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů, včetně zásahového vozidla. Při této příležitosti je nutno zdůraznit, že dobrovolní hasiči v Petřvaldíku nezaměřili svou činnost pouze na hasičská cvičení a závody. Jejich přičiněním je stále zvelebován sportovní areál a prakticky se starají o veškeré kulturní dění v obci.
Je nutné rovněž připomenout, že Petřvaldík má krásné přírodní zázemí - meandrující Odru s romantickými zákoutími, louky i lužní lesy. Obec byla zařazena do programu turisticky zajímavých míst, kde návštěvníci mohou získat turistickou známku. Prezentace na internetu znamenala i cílené návštěvy turistů ze vzdálenějších míst. A tak si k nám váží cestu i turisté ze vzdálených míst naší republiky a z ciziny a jsou mile překvapeni krásou přírody v Poodří. V Petřvaldíku už mají turisté i možnost ubytování a to v restauraci Na Růžku.
Petřvald

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.petrvaldobec.cz
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 56, 09.10.2021 v 22:30 hodin