Království perníku - zážitkové programy, muzeum perníku
Databanka akcí

Chráněná krajinná oblast Blaník [ Chráněná krajinná oblast ]

V českém národním povědomí je Blaník znám především svou pověstí. Ta říká, že v Blaníku spí velké vojsko, které vyjede českému národu na pomoc ve chvíli nejtěžší. Vrch Velký Blaník je dnes dominantou Chráněné krajinné oblasti Blaník. Osu oblasti tvoří řeka Blanice se zachovalým přírodě blízkým tokem a luční nivou.

Velký Blaník je přírodní rezervací vyhlášenou na ochranu bukových lesů. Kamenná moře, Veřejová skála, Rytířské skály a další místa jsou úzce spjatá s blanickou pověstí. Kolem vrcholu najdete kamenné valy keltského hradiště. Na Velký Blaník vede stejnojmenná naučná stezka.

Malý Blaník je přírodní rezervací chránící bukové a suťové lesy. Pozoruhodná je zřícenina barokní kaple sv. Máří Magdalény z 18. století a zajímavé skalní útvary.

Přírodní rezervace Podlesí chrání systém mokřadů se vzácnou květenou. Malý Blaník a Podlesí spojuje okružní naučná stezka vycházející z parkoviště pod Velkým Blaníkem.

Roudný je bývalým dolem na zlato, který zaznamenal největší rozmach těžby na přelomu 19. a 20. století. Najdete zde četné pozůstatky po těžbě.

Správa Chráněné krajinné oblasti Blaník zajišťuje:
- průvodcovskou službu pro organizované skupiny
- tematické exkurze na vybrané lokality
- přednášky

KONTAKTNÍ ADRESA:

Chráněná krajinná oblast Blaník
Louňovice pod Blaníkem 28
257 06 Louňovice pod Blaníkem
Česko (CZ)
tel: (+420) 317 852 654
fax: (+420) 317 852 654

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://schko.ten.cz
AKTUALIZACE: správce systému (infosystem.cz) org. 2, 17.11.2005 v 20:17 hodin