[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

Cyklotrasa Ostrava -Beskydy

Region Slezská brána obdržel dotaci z Moravskoslezského kraje na projektovou přípravu projektu "Kompletace páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov".
Svazek obcí Region Slezská brána podal v červenci tohoto roku žádost o dotaci z programu Moravskoslezského kraje na zpracování dokumentace k žádosti o dotace do ROPu na akci "Kompletace páteřní cyklotrasy Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov". Administraci žádosti zajišťoval náš obecní úřad, který je zároveň garantem celého projektu. Jedná se o partnerský projekt sdružení obcí Regionu Slezská brána, Olešná a zájmového sdružení Frýdlantsko - Beskydy.
Dne 27.září 2007 schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém zasedání dotaci na uvedený projekt. Celkové předpokládané náklady na zpracování studie proveditelnosti, dokumentace EIA (vliv na životní prostředí), projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení a vypracování žádosti o dotaci na stavbu jsou 1,27 mil. Kč, z toho 50 % bude činit dotace z Moravskoslezského kraje a 50 % bude placeno z rozpočtu obcí. Projektová příprava bude dokončena v říjnu 2008, poté by po získání dotace měla začít vlastní stavba, jejíž náklady se předpokládají ve výši 17,4 mil. Kč.
Starostové a místostarostové obcí Regionu Slezská brána absolvovali na první koordinační schůzce dne 17.října 2007 na kolech celou plánovanou cyklotrasu ze Sviadnova do Ostravy-Hrabové. Na schůzce byli seznámeni s již hotovými úseky, jejich stavem, možnostmi vedení cyklotrasy a zabývali se přípravnými pracemi na výběrové řízení.
V současné době je vypsáno výběrové řízení na projektanty stavby. S vybraným uchazečem bude následně uzavřena smlouva o dílo.
DALŠÍ INFORMACE: Region Slezská brána
Zveřejněno 21.11.2007 v 13:48 hodinCopyright 1998-2022 © databanka.akci.cz