Hliněný rybník [ Vodní plocha ]

Hliněný rybník - informace z encyklopedie