Cornštejn [ Hrad nebo zřícenina hradu ]

Cornštejn - informace z encyklopedie