[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

Strážnické Pomoraví [ Přírodní park ]

Představuje ukázku harmonické krajiny bezprostředního okolí přirozeného vodního toku s přilehlými meandry se zbytky starých slepých ramen, mokrými loukami a fragmentem každoročně zaplavovaného lužního lesa. Tyto zlomky přirozené lužní krajiny doplňované původními sady, hodnotnými hospodářskými lesy a kulturními loukami vytvářejí dnes již vzácný obraz oboustranně prospěšného soužití hospodařícího člověka a přírody. Možno pozorovat hnízdění čápa a volavek, kolonie břehule říční hnízdící v kolmých stěnách koryta řeky, postupný návrat populace bobra evropského a mnoha dalších jevů spojených s nerušeným vývojem lužní krajiny. Na Baťové kanálu je bývalý přístav, kde se překládalo uhlí ze železniční vlečky na lodě.

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.cr-sr.cz

Typ záznamu: Přírodní park
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 11.08.2003 v 10:43 hodinCopyright 1998-2022 © databanka.akci.cz