[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

Městská památková rezervace Třeboň [ Městská památková rezervace ]

id č:1976702 rok 1977 Obsah: 14266/76
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 14.266/76-VI/1 ze dne 12.8.1976 o prohlášení historického jádra města Třeboně za památkovou rezervaci.
V močálovité oblasti při řece Lužnici vznikla ve 13. století trhová osada a na jejím místě bylo později založeno poddanské město, které dosáhlo největšího rozkvětu v 16. století za vlády posledních Rožmberků. Tehdy také byla lidskou rukou přetvořena zdejší krajina a v okolí města vznikla řada rybníků. Městské opevnění zachované s pěti branami a několika baštami chránila tzv. Zlatá stoka a na jihu rybník Svět. Velmi cennou památkou je rozsáhlý renesanční zámek, který je Dlouhou chodbou propojený s rožmberskou knihovnou a areálem augustiniánského kláštera. Při klášteře se nachází unikátní dvoulodní kostel sv. Jiljí, pro který vznikala taková díla jako např. obrazy Mistra třeboňského oltáře nebo Třeboňská Madona. Dominantou města je vedle kostela také věž raně barokní radnice. V historickém jádru města se dochoval rozsáhlý soubor měšťanských domů v nejrůznějších stavebních slozích. Dnes je Třeboň proslulá především svým lázeňstvím, rybníkářstvím a značkou piva Regent. Okolí města bylo vyhlášeno jako CHKO Třeboňsko a biosférickou rezervací UNESCO.


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
27623 / 3-2358 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I socha sv. Jana Nepomuckého - I. Sokolovská Č
26053 / 3-2357 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I socha sv. Jana Nepomuckého - II. za Novohradskou branou Č
23930 / 3-2355 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I sloup se sochou P. Marie nám. Fučíkovo Č
35488 / 3-5451 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I pomník valečným obětem Sokolovská, při čp. 296/II Č
46823 / 3-2262 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I kašna nám. Fučíkovo Č
22622 / 3-2278 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.1 radnice nám. Fučíkovo Č
47379 / 3-5443 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.2 pivovar městský Č
19929 / 3-2272 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.3 měšťanský dům Břežanova Č
28704 / 3-2296 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.4 měšťanský dům Břežanova Č
23359 / 3-2297 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.5 měšťanský dům Břežanova Č
33798 / 3-2298 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.6 měšťanský dům Břežanova Č
35420 / 3-2273 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.7 měšťanský dům Břežanova Č
38623 / 3-2299 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.8 měšťanský dům Břežanova Č
35719 / 3-2305 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.9 měšťanský dům Břežanova Č
28124 / 3-2306 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.10 měšťanský dům Husova Č
19251 / 3-2262 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.10 městské opevnění Č
19123 / 3-2307 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.11 měšťanský dům Husova Č
40246 / 3-2274 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.13 měšťanský dům Husova Č
34632 / 3-2275 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.14 měšťanský dům Husova Č
16204 / 3-2308 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.15 měšťanský dům Husova Č
35779 / 3-2309 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.16 měšťanský dům Husova Č
22992 / 3-2310 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.18 měšťanský dům Husova Č
16645 / 3-2277 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.24 měšťanský dům Hradební Č
26316 / 3-2328 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.33 měšťanský dům Rožmberská Č
36178 / 3-2322 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.34 měšťanský dům Rožmberská Č
34013 / 3-2325 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.37 měšťanský dům Rožmberská Č
35614 / 3-5446 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.39 měšťanský dům Rožmberská Č
41806 / 3-2326 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.40 měšťanský dům Rožmberská Č
32658 / 3-2327 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.41 měšťanský dům Rožmberská Č
37728 / 3-2329 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.44 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
27151 / 3-2330 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.45 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
31840 / 3-2318 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.48 měšťanský dům Krčínova Č
40217 / 3-2319 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.49 měšťanský dům Krčínova Č
53464 / 3-2331 Y Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.52 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
25230 / 3-2332 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.53 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
18851 / 3-5447 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.54 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
18962 / 3-2337 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.55 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
24570 / 3-2338 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.56 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
22063 / 3-2339 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.57 měšťanský dům nám. Žižkovo Č
16168 / 3-2311 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.67 měšťanský dům Husova Č
19053 / 3-5444 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.69 měšťanský dům Husova Č
20269 / 3-2313 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.72 měšťanský dům Husova Č
23078 / 3-2315 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.74 měšťanský dům Husova Č
26695 / 3-2316 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.76 činžovní dům Husova Č
17099 / 3-2304 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.78 měšťanský dům Břežanova Č
25011 / 3-2300 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.79 měšťanský dům Břežanova Č
21053 / 3-2301 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.80 měšťanský dům Břežanova Č
16489 / 3-2302 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.81 měšťanský dům Břežanova Č
29128 / 3-2303 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.82 měšťanský dům Břežanova Č
22487 / 3-2334 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.84 měšťanský dům nám. Fučíkovo - Břežanova Č
27652 / 3-2279 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.85 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
21436 / 3-2280 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.86 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
30022 / 3-2281 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.87 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
13444 / 3-2282 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.88 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
36904 / 3-2283 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.89 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
39958 / 3-2284 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.90 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
36261 / 3-2285 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.91 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
33074 / 3-5445 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.93 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
28942 / 3-2286 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.94 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
29558 / 3-2287 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.96 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
45909 / 3-2262 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.97 měšťanský dům Bílý koníček nám. Fučíkovo Č
15011 / 3-2288 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.98 měšťanský dům Rožmberská Č
33562 / 3-2289 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.101 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
40534 / 3-2290 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.102 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
19776 / 3-2291 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.103 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
37849 / 3-2292 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.104 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
27147 / 3-2293 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.105 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
19038 / 3-2294 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.106 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
41324 / 3-2295 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.107 měšťanský dům nám. Fučíkovo Č
40585 / 3-2269 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.111 zámek Č
34621 / 3-5448 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.122 měšťanský dům nám. Trocnovské Č
39363 / 3-2270 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.124 pivovar Č
36509 / 3-2342 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.125 klášter Č
21983 / 3-5449 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.132 rodinný dům Č
33014 / 3-2335 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.146 divadlo Beseda Rožmberská Č
21250 / 3-5450 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň I čp.? psinec Na valech, při čp. 155 Č
14140 / 3-2344 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň II kostel sv. Jiljí při koupališti Č
45667 / 3-2262 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň II socha sv. Jana Nepomuckého za Hradeckou branou Č
16419 / 3-2362 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň II pomník Jana Šusty hráz ryb. Svět, proti Novohr. bráně Č
41007 / 3-2336 S Jindř.Hradec Třeboň Třeboň II čp.222 vodní mlýn Zelenkův za pivovarem Č

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 27.04.2005 v 09:54 hodinCopyright 1998-2022 © databanka.akci.cz