[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

Městská památková rezervace Jindřichův Hradec [ Městská památková rezervace ]

id č:1961701 rok:1961
Název rozhodnutí: Výnos MŠK čj. 36.568/61-V/2 o prohlášení městské památkové rezervace v Kutné Hoře, Táboře, Jindřichově Hradci, Slavonicích, Žatci a zřízení archeologické památkové rezervace Slavníkovská Libice. obsah:36568/61

id č.:1987701 rok:1989 Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 16.417/87-VI/1 ze dne 21.12.1987 o prohlášení historických jader měst Kutné Hory, Českého Krumlova, Jindřichova Hradce, Slavonic, Tábora, Žatce, Hradce Králové, Jičína, Josefova, Litomyšle, Pardubic, Znojma, Nového Jičína, Olomouce, obce Kuks s přilehlým komplexem bývalého hospitálu a souborem plastik v Betlémě, souboru technických památek Stará huť v Josefském údolí u Olomoučan a archeologických lokalit Libodřický mohylník, Slavníkovská Libice, Třísov, Tašovice, Bílina, České Lhotice, Staré Zámky u Líšně a Břeclav - Pohansko za památkové rezervace.Jindřichův Hradec se vyvinul na historickém pomezí mezi Čechami, Moravou a Rakouskem. Nejvýznamnější památkou města je 3. největší zámecký komplex v ČR - jedinečný renesanční zámek, zahrnující gotický palác s cennými gotickými malbami, a výstavný Rondel - dnes díky skvělé akustice dějiště četných koncertů. V jádře středověká městská zástavba má nyní převážně empírový vzhled z doby po ničivém požáru v roce 1801. Městu dominuje věž chrámu Panny Marie, jehož nárožím prochází 15. poledník. V budově bývalého jezuitského semináře (dnes Okresní muzeum) se nacházejí tzv. Kýzovy jesličky - největší pohyblivý lidový betlém na světě. K důležitým památkám patří kostel sv. Jana Křtitele s cennými freskami a bývalý minoritský klášter. Ve městě se každoročně konají významné festivaly vážné hudby (Concertino Praga) i hudby folkové (Folková růže).


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ
28135 / 3-1706 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I kostel Nanebevzetí P. Marie nám. Kostelní Č
19099 / 3-1526 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I městské opevnění Č
35751 / 3-1727 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I sousoší Nejsvětější Trojice nám. Míru Č
46923 / 3-1737 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I jez Vajgarský Č
42207 / 3-1732 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I silniční most Vajgarský Č
35945 / 3-1540 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.1 zámek Dobrovského Č
32359 / 3-1738 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.2 pivovar zámecký Dobrovského Č
32615 / 3-1600 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.3 palírna Dobrovského - Smetanova Č
33941 / 3-1601 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.4 měšťanský dům nám. Dobrovského Č
32256 / 3-1602 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.5 měšťanský dům Smetanova Č
46426 / 3-1541 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.6 měšťanský dům nám. Míru Č
32548 / 3-1542 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.7 měšťanský dům nám. Míru Č
28862 / 3-1543 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.8 měšťanský dům nám. Míru Č
27666 / 3-1579 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.13 měšťanský dům, z toho jen: průčelí, ostatní zbořeno Komenského Č
32842 / 3-1580 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.14 měšťanský dům, z toho jen: průčelí, ostatní zbořeno Komenského Č
21459 / 3-1571 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.15 tiskárna Landfrasova Balbínova - Komenského Č
19662 / 3-1603 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.16 měšťanský dům Smetanova Č
42246 / 3-1604 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.17 měšťanský dům Smetanova Č
35721 / 3-1605 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.18 měšťanský dům, z toho jen: průčelí, ostatní zbořeno Smetanova Č
34084 / 3-1704 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.19 seminář nám. Balbínovo Č
35451 / 3-1581 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.25 rodinný dům, z toho jen: průčelí, ostatní zbořeno Na hradbách Č
23619 / 3-1741 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.31 základní škola nám. Zákostelní - Školní Č
42208 / 3-1731 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.39 měšťanský dům Na hradbách Č
46357 / 3-1582 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.43 měšťanský dům Na hradbách Č
44834 / 3-1583 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.46 měšťanský dům Na hradbách Č
21352 / 3-1629 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.63 měšťanský dům Školní Č
35489 / 3-1630 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.64 měšťanský dům Školní Č
14212 / 3-1631 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.65 měšťanský dům Školní Č
36930 / 3-1632 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.66 měšťanský dům Školní - Kostelní Č
32332 / 3-1633 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.68 měšťanský dům Školní Č
20471 / 3-1621 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.71 měšťanský dům Kostelní Č
31399 / 3-1622 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.72 měšťanský dům Kostelní Č
26116 / 3-1623 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.73 měšťanský dům Kostelní Č
39367 / 3-1699 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.74 proboštství Liliová Č
30268 / 3-1620 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.75 měšťanský dům Kostelní Č
23360 / 3-1624 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.76 měšťanský dům Kostelní Č
45111 / 3-1625 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.81 měšťanský dům při kostelu P. Marie Č
21892 / 3-1544 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.82 masné krámy nám. Míru - Komenského Č
17996 / 3-1545 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.83 měšťanský dům nám. Míru Č
30370 / 3-1546 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.84 měšťanský dům nám. Míru Č
32527 / 3-1547 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.85 měšťanský dům nám. Míru Č
28741 / 3-1548 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.86 měšťanský dům nám. Míru Č
21530 / 3-1694 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.88 radnice nám. Míru Č
24681 / 3-1650 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.89 měšťanský dům nám. Míru Č
27631 / 3-1584 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.90 měšťanský dům Na hradbách Č
46457 / 3-1585 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.92 měšťanský dům Palackého Č
34140 / 3-1586 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.93 měšťanský dům Palackého Č
38457 / 3-1587 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.94 měšťanský dům Palackého Č
25525 / 3-1588 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.95 měšťanský dům Palackého Č
18673 / 3-1589 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.97 měšťanský dům Palackého Č
34367 / 3-1590 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.98 měšťanský dům Palackého Č
46691 / 3-1591 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.99 měšťanský dům Palackého Č
27004 / 3-1592 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.100 měšťanský dům Palackého - Školní Č
25875 / 3-1593 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.101 měšťanský dům Palackého - Školní Č
20553 / 3-1594 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.102 měšťanský dům Palackého - Školní, na hradbách Č
26874 / 3-1595 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.103 měšťanský dům Palackého - Na hradbách Č
19152 / 3-1596 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.104 měšťanský dům Palackého Č
24217 / 3-1597 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.109 měšťanský dům Palackého Č
14141 / 3-1598 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.114 měšťanský dům Palackého Č
31375 / 3-1599 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.115 měšťanský dům Palackého Č
34252 / 3-1599 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.116 měšťanský dům Palackého Č
32884 / 3-1615 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.119 měšťanský dům Štítného Č
52855 / 3-1616 Y Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.120 měšťanský dům Štítného Č
22836 / 3-1701 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.124 klášter minoritský Štítného Č
35685 / 3-1617 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.127 měšťanský dům Štítného Č
25830 / 3-1618 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.128 měšťanský dům Štítného Č
31764 / 3-1549 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.136 měšťanský dům Váha nám. Míru - Palackého Č
24370 / 3-1550 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.137 měšťanský dům nám. Míru Č
17872 / 3-1551 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.138 měšťanský dům nám. Míru Č
14818 / 3-1552 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.140 měšťanský dům nám. Míru Č
27563 / 3-1553 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.141 měšťanský dům nám. Míru Č
40636 / 3-1553 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.142 měšťanský dům nám. Míru Č
36671 / 3-1554 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.143 měšťanský dům nám. Míru Č
39432 / 3-1555 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.144 měšťanský dům Svatojanská Č
24641 / 3-1556 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.145 měšťanský dům Svatojanská Č
24808 / 3-1606 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.147 měšťanský dům Svatojanská Č
35781 / 3-1607 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.148 měšťanský dům Svatojanská - Štítného Č
12937 / 3-1619 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.149 měšťanský dům Štítného Č
16570 / 3-1608 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.150 měšťanský dům Svatojanská Č
30812 / 3-1609 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.151 měšťanský dům Svatojanská Č
20270 / 3-1610 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.152 měšťanský dům Svatojanská Č
24579 / 3-1611 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.153 měšťanský dům Svatojanská Č
37749 / 3-1612 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.154 měšťanský dům Svatojanská Č
33883 / 3-1613 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.155 měšťanský dům Svatojanská Č
18821 / 3-1614 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.157 měšťanský dům Svatojanská Č
37213 / 3-1557 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.158 měšťanský dům nám. Míru Č
28206 / 3-1558 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.160 měšťanský dům nám. Míru Č
36354 / 3-1560 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.161 měšťanský dům nám. Míru Č
26981 / 3-1561 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.162 měšťanský dům nám. Míru Č
23142 / 3-1562 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.163 měšťanský dům nám. Míru Č
41712 / 3-1563 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.164 měšťanský dům nám. Míru Č
16250 / 3-1564 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.166 měšťanský dům nám. Míru - Havlíčkova Č
38785 / 3-1565 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.169 měšťanský dům nám. Míru Č
33727 / 3-1566 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.170 měšťanský dům nám. Míru Č
33646 / 3-1567 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.171 měšťanský dům nám. Míru Č
45838 / 3-1568 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.172 měšťanský dům nám. Míru Č
30742 / 3-1569 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.173 měšťanský dům nám. Míru Č
17744 / 3-1570 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.174 měšťanský dům nám. Míru Č
28415 / 3-1572 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.175 měšťanský dům nám. Míru - Slepá Č
14314 / 3-1573 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.176 měšťanský dům Schafferův nám. Míru - Slepá Č
30999 / 3-1574 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.178 měšťanský dům nám. Míru - Slepá Č
46726 / 3-1575 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.179 měšťanský dům nám. Míru - Dobrovského Č
24187 / 3-1576 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.180 měšťanský dům nám. Míru - Dobrovského Č
34963 / 3-1577 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.182 měšťanský dům nám. Dobrovského Č
16065 / 3-1578 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.183 měšťanský dům nám. Dobrovského Č
19778 / 3-1626 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.186 měšťanský dům při kostelu P. Marie Č
27009 / 3-1628 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.188 synagoga Kostelní - Školní Č
13957 / 3-1627 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.189 měšťanský dům Kostelní - Na hradbách Č
33801 / 3-1703 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec I čp.? seminář jezuitský při kostele P. Marie Č
17334 / 3-1679 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec IV čp.4 měšťanský dům Pod hradem Č
25661 / 3-1680 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec IV čp.5 rodinný dům Pod hradem Č
53249 / 3-1681 Y Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec IV čp.6 rodinný dům Pod hradem Č
33323 / 3-1682 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec IV čp.7 koželužna Pod hradem Č
16702 / 3-1683 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec IV čp.8 měšťanský dům Pod hradem Č
30317 / 3-1684 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec IV čp.9 rodinný dům Pod hradem Č
45815 / 3-1685 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec IV čp.11 měšťanský dům Pod hradem Č
32885 / 3-1686 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec IV čp.12 rodinný dům Pod hradem Č
39756 / 3-1687 S Jindř.Hradec Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec IV čp.124 měšťanský dům Pod hradem Č

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 21.04.2005 v 11:02 hodinCopyright 1998-2022 © databanka.akci.cz