[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Návrat na hlavní stranu

Přírodní památka Bílová

PP Vřesoviště Bílová (7. 9. 2002)
PP Vřesoviště Bílová (7. 9. 2002)
Vřesoviště Bílová se rozkládá na severovýchodním svahu vrchu Klínec, asi 4,5 km východně od obce Rajnochovice v Hostýnských vrších, v nadm. výšce 620 m, katastrální území Rajnochovice. Výměra: 2,98 ha.

Vyhlášení: Usnesení rady ONV Kroměříž č. 278 - 13 ze dne 5. 8. 1982. Důvod vyhlášení: ochrana jediného souvislého vřesoviště v Hostýnských vrších.

Geologie, půdní poměry: Geologické podloží tvoří karpatský flyš, charakteristický střídáním vrstev jílovců a pískovců, většinou slabě vápnitých. Půda je hnědozem, písčitohlinitá, místy vyčnívají pískovcové kameny.

Botanika: Území je obklopeno převážně smrkovými lesy. Lokalita je typickým společenstvem se smilkou tuhou, jediným místem se souvislými porosty vřesu obecného v Hostýnských vrších. Dále je tu hojný jalovec obecný a plavuň pučivá. Z dalších rostlin bylinného patra najdeme brusnici borůvku, violku lesní, ptačinec trávovitý, pryšec chvojku, pomněnku lesní, mateřídoušku obecnou, hluchavku skvrnitou.

Zoologie: Zoologický průzkum nebyl proveden. Pozorována byla ještěrka obecná, slepýš křehký a běžné druhy ptáků a hmyzu.

Hospodářské využívání, management: Lokalita je ohrožena zarůstáním smrkem a břízou, v důsledku čehož dochází k ústupu vřesu i plavuně, je proto nutné občasné prosvětlení a odstranění náletu.
Vřes obecný, PP Vřesoviště Bílová (7. 9. 2002)
Vřes obecný, PP Vřesoviště Bílová (7. 9. 2002)

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 56, 07.02.2003 v 08:35 hodinCopyright 1998-2020 © databanka.akci.cz