[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

Oddělení bezpečnostní rady města [ Oddělení města nebo obce ]

Pracovní náplň

 • zajišťuje zpracování dokumentace Povodňového plánu města, Plánu havarijní a krizové připravenosti města, určené dokumentace krizového plánu kraje, určených dokumentů hospodářských opatřeních pro krizové stavy a civilní ochranu, a zajišťuje její aktualizaci, podmínky pro realizaci, školení vykonavatelů, součinnost a spolupráci s určenými subjekty,
 • zajišťuje zpracování dokumentace podle dokumentů a pokynů ústředních orgánů a Olomouckého kraje, a zajišťuje její aktualizaci, podmínky pro realizaci, školení vykonavatelů, součinnost a spolupráci s určenými subjekty,
 • zajišťuje sladění dokumentace a opatření z hlediska požární ochrany, civilní ochrany, krizového řízení, ochrany před povodněmi, veterinární péče a péče o zdraví lidu,
 • poskytuje metodickou pomoc organizacím zřízeným nebo založeným městem a smluvním partnerům v jejich přípravě na mimořádné události a krizové situace,
 • zajišťuje podíl města na zabezpečení připravenosti správního obvodu na mimořádné události a krizové situace v rámci správního obvodu,
 • zajišťuje podmínky pro činnost Bezpečnostní rady města a krizového štábu města,
 • vytváří podmínky pro činnost zařízení CO města,
 • v oblasti obrany ČR zajišťuje plnění úkolů stanovených pro zabezpečení obrany ČR z hlediska branné povinnosti, osobní a věcné pomoci, plánování obrany, součinnosti a spolupráce s vojenskou správou,
 • zajišťuje péči o materiál a nemovitosti v majetku města pro požární ochranu a civilní ochranu, o vypůjčené nemovitosti pro civilní ochranu na ul. Žerotínova a Vikýřovická,
 • zajišťuje plnění úkolů ke školení a informování veřejnosti v oblasti požární ochrany a civilní ochrany,
 • řídí činnost jednotky SDH města a zajišťuje akceschopnost jednotky SDH města, zpracování a aktualizaci dokumentace jednotky,
 • zajišťuje dokumentaci požární ochrany (zpracování, aktualizace, zabezpečení podmínek pro realizaci, školení vykonavatelů) města jako územního správního celku,
 • zajišťuje zřízení ohlašoven požárů a zdroje vody k hašení požárů,
 • připravuje podmínky pro požární ochranu v období stavu ohrožení státu a válečného stavu,
 • zajišťuje součinnost a spolupráci města s HZS a JSDH města Šumperka,
 • zajišťuje součinnost s organizacemi zabezpečujícími správu nemovitostí v majetku města z hlediska požární ochrany,
 • zajišťuje požární ochranu v hasičské zbrojnici a v nemovitostech pro civilní ochranu na nám. Republiky, ul. Vikýřovická a ul. Žerotínova,
 • zajišťuje ochranu utajovaných informací v rozsahu vyplývajícím pro MěÚ dle ust. Zákona č. 412/2005 Sb.,
 • zajišťuje spisovou službu týkající se běžných písemností pro oddělení BRM v rozsahu vyplývajícím ze spisového a skartačního řádu MěÚ,
 • zajišťuje spisovou službu týkající se zvláštních skutečností,
 • zajišťuje správu používání mobilních telefonů u městského úřadu.


Vybrané právní předpisy:
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném znění,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění,
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR a dalších souvisejících legislativních dokumentů, v platném znění,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Uživatel 464 (Archivní záznam) org. 49, 23.02.2007 v 14:38 hodinCopyright 1998-2023 © databanka.akci.cz