[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

František Veselý [ Významný rodák ]

Poslanec František Veselý patří jistě také k významným nivnickým rodákům. Narodil se v roce 1867 kováři Martinovi, který se do Nivnice přiženil. František brzy osiřel a jeho matka - vdova se provdala za krejčího Tomáše Hochmana, který byl dobrým muzikantem a ovládal několik hudebních nástrojů. Nevlastního syna si velmi zamiloval a již v mládí jej zasvětil do muzikantského umění, takže když vyrostl, začal hrát v nivnické kapele. Na vojně, kam narukoval, brzy poznali jeho lásku k hudbě i talent a zařadili ho do vojenské kapely. V ní nabyl hlubšího vzdělání, jež uplatnil, když se z vojny vrátil domů. Po odchodu tehdejšího kapelníka Tomáše Trtka byl pověřen vedením kapely,kterou brzy pozvedl na velmi dobrou úroveň.

V té době si pronajal obecní hospodu a oženil se s dcerou Štěpána Smetany. Měl s ní dva syny, ale žena mu v roce 1897 zemřela. V roce 1900 se oženil podruhé, a to s Justinou, dcerou starosty Štěpána Bartka. Také byl v tomto roce zvolen obecním tajemníkem. Koupil si kus humna od Bradáčů u kostela a postavil si zde domek. Dům však brzy prodal a koupil od Žida Freunda hostinec.

Tehdejší katolická strana s R. Vaňkem při volbách navrhla Veselého za zemského poslance. Tuto funkci Veselý nevykonával příliš dlouho, protože 31. 12. 1906 předčasně zemřel na souchotiny ve věku 39 let. Byl pochován na nivnickém hřbitově, kde mu žena nechala postavit pomník s nápisem: "Tys dobrým byl a dítek štěstí ti tanulo na mysli, žel, že jen časnou smrtí ve zmar přišly Tvé zámysly." V nivnické "izbě" je po poslanci Fr. Veselém uchována vzácná památka, a to kmotrovský kabát a starodávná ženichovská vonice.Tyto předměty odkázal v roce 1967 tehdejšímu Vlastivědnému kroužku jeho syn František, šéfredaktor v Bratislavě.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Významný rodák
AKTUALIZACE: Tomáš Kuča org. 56, 21.10.2004 v 14:14 hodinCopyright 1998-2022 © databanka.akci.cz