[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

Městská památková rezervace Kroměříž [ Městská památková rezervace ]

Kroměříž je město výhodně položené na středním toku řeky Moravy, uprostřed úrodných polí Hané. První zmínky o městě se objevují v roce 1110, kdy byly položeny základy svazku s představiteli římskokatolické církve. V roce 1777 se město se zámkem a jeho nádhernými zahradami stalo rezidencí olomouckých arcibiskupů. Další vývoj byl do značné míry ovlivněn rokem 1848, kdy sem bylo přeneseno zasedání císařského sněmu, pověřeného úkolem zpracování ústavy pro všechny národy v habsburské monarchii. I když nedošlo k očekávanému uvolnění, přeci jen zde prvně veřejně zazněla slova "...všechna moc státu pochází z lidu...". Zasedání sněmu sehrálo významnou roli ve snahách národů na sebeurčení a ve vývoji demokracie v celé Evropě. Do seznamu UNESCO byl zanesen arcibiskupský zámek, Květná zahrada a Podzámecká zahrada.


Rozhodnutí id.č.: 1978703
Název rozhodnutí: Výnos MK ČSR čj. 15.869/78-VI/1 ze dne 8.9.1978 o prohlášení historického jádra města Kroměříže s Podzámeckou a Květnou zahradou památkovou rezervaci
Rok: 1978
Obsah: 15869/78


Číslo rejstříku uz Název okresu Sídelní útvar Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. HZ

17895 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž městské opevnění M
49075 / 0 Kroměříž Kroměříž Kroměříž kříž ul.? M
21334 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž socha sv. Jana Nepomuckého Na sladovnách, při čp. 1500/22 M
29519 / 7-6020 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž sousoší Krista s P. Marií Chobot M
31654 / 7-6019 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž sousoší Zvěstování P. Marie Malý val, při čp. 1537 M
21444 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž sloup se sochou P. Marie nám. Velké M
39566 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž sloup se sousoším Nejsvětější Trojice nám. Riegrovo M
26926 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž pomník Jana Amose Komenského nám. Komenského, při čp. 440 M
23390 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž kašna nám. Riegrovo M
11794 / 7-6010 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.1 zámek nám. Sněmovní 2 M
30725 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.4 fara nám. Stojanovo 9 M
30206 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.5 proboštství nám. Stojanovo 7 M
46072 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.6 kanovnický dům nám. Stojanovo 1 M
33499 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.7 kolej piaristická Pilařova 4 M
17372 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.8 střední škola - gymnasium piaristické Pilařova 14 M
15545 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.12 měšťanský dům Kovářská, Jánská 18 M
22443 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.13 měšťanský dům Kovářská, Jánská 12 M
40120 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.14 měšťanský dům Kovářská, Jánská 14 M
24696 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.15 měšťanský dům Kovářská, Jánská 12 M
23102 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.16 měšťanský dům Kovářská 10 M
18636 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.20 měšťanský dům nám. Velké, Kovářská 12 M
30951 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.21 měšťanský dům nám. Velké 10 M
37982 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.22 měšťanský dům nám. Velké 8 M
36389 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.23 měšťanský dům U zlaté hvězdy nám. Velké 6 M
16429 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.24 měšťanský dům Welchova lékárna nám. Velké 4 M
41817 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.25 měšťanský dům Řemenářovský Jánská 1 M
31391 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.26 měšťanský dům Jánská 3 M
41560 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.27 měšťanský dům - Lichtenštejnský zpěvácký seminář Jánská 10 M
21246 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.28 kanovnický dům Jánská 8 M
19062 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.29 kanovnický dům Jánská 6 M
24961 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.30 kanovnický dům Jánská 4 M
16184 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.31 rezidence kanovnická Jánská 2 M
23474 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.32 měšťanský dům Křížkovského 1 M
17438 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.33 měšťanský dům Velké nám. 11 M
24295 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.34 měšťanský dům U zlatého slunce Velké nám. 13 M
44787 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.35 měšťanský dům nám. Velké 5 M
16578 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.36 měšťanský dům Baburádovský nám. Velké 7 M
23233 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.38 jiná církevně správní stavba - kapitulní dům nám. Velké, Pilařova 11 M
41522 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.39 měšťanský dům regentský nám. Velké 13, Pilařova M
41979 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.40 měšťanský dům Syrokovský nám. Velké 15 M
25844 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.41 měšťanský dům nám. Velké 2 M
46160 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.42 měšťanský dům nám. Velké 19 M
29788 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.43 měšťanský dům Rottalovský nám. Velké 21 M
16484 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.44 měšťanský dům nám. Velké 23 M
20048 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.45 měšťanský dům nám. Velké 25 M
19501 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.46 měšťanský dům nám. Velké 27 M
35112 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.47 měšťanský dům U zlatého stromu nám. Velké 29 M
23085 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.48 měšťanský dům nám. Velké 31 M
37357 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.49 měšťanský dům nám. Velké 33 M
17166 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.50 měšťanský dům U zlatého jelena nám. Velké 35 M
33380 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.52 měšťanský dům Vodní M
40864 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.53 měšťanský dům Vodní 5 M
29953 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.54 měšťanský dům Vodní 7 M
30157 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.55 měšťanský dům Vodní 9 M
22238 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.57 měšťanský dům - šňůrařský dům Vodní 13 M
25423 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.63 měšťanský dům - byt dvorního rady Ztracená 34 M
28308 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.64 měšťanský dům Ztracená 32 M
22573 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.72 měšťanský dům Ztracená 32 M
28321 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.78 měšťanský dům Vodní, Ztracená 33 M
39411 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.79 měšťanský dům Altelandský Vodní 25 M
13918 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.80 měšťanský dům Figarovský Vodní 27 M
28904 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.81 měšťanský dům Šotorovský Vodní 29 M
29896 / 7-6009 Y Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.86 měšťanský dům Vodní 32 M
14886 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.87 měšťanský dům Vodní 30 M
37468 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.88 měšťanský dům Vodní 28 M
31599 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.91 měšťanský dům Vodní 22 M
26932 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.92 měšťanský dům Vodní 20 M
30605 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.93 měšťanský dům Vodní 18 M
28523 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.94 měšťanský dům Vodní 16 M
33397 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.95 měšťanský dům Volšovský Vodní, Farní 4 M
31630 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.103 měšťanský dům Vodní 6 M
19946 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.105 měšťanský dům Neyberovský nám. Velké 32 M
24345 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.106 měšťanský dům nám. Velké 30 M
16438 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.107 měšťanský dům nám. Velké 28 M
17966 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.108 měšťanský dům nám. Velké 26 M
39000 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.109 měšťanský dům nám. Velké 24 M
17830 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.110 měšťanský dům nám. Velké 22 M
19365 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.112 měšťanský dům nám. Velké 18 M
45339 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.113 měšťanský dům U černého orla neb Černé koruny Prusínovského 1 M
32221 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.114 pivovar Prusínovského 2 M
33021 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.115 radnice nám. Velké 14 M
36520 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.121 měšťanský dům Kovářská 13 M
36628 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.124 měšťanský dům Kovářská, nám. Riegrovo 17 M
30508 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.126 měšťanský dům Kovářská, nám. Riegrovo 21 M
26964 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.130 měšťanský dům nám. Riegrovo 2 M
15315 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.131 měšťanský dům nám. Riegrovo 4 M
30382 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.140 měšťanský dům Hirnlův nám. Riegrovo 22 M
46749 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.141 měšťanský dům nám. Riegrovo 24 M
28766 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.142 měšťanský dům Casino nám. Riegrovo 26 M
27441 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.147 měšťanský dům Blahoslavův sbor nám. Riegrovo 36 M
41883 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.150 jiná církevně správní stavba - Emeritní dům s kaplí nám. Riegrovo 1 M
14147 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.158 měšťanský dům nám. Riegrovo 56 M
16154 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.161 měšťanský dům nám. Riegrovo 62 M
32535 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.168 měšťanský dům Křížná 9 M
30146 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.169 měšťanský dům Křížná 7 M
36494 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.178 měšťanský dům Křížná 16 M
31743 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.183 střední škola - gymnasium nám. Dukelských hrdinů 4 M
28642 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.192 měšťanský dům nám. Riegrovo 21 M
29774 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.195 měšťanský dům nám. Riegrovo 15 M
34697 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.232 měšťanský dům Tylova 2 M
41149 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.247 měšťanský dům Moravcova M
31506 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.248 měšťanský dům Moravcova 4 M
18979 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.249 měšťanský dům Moravcova 6 M
20722 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.250 měšťanský dům Moravcova 8 M
23948 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.252 měšťanský dům Moravcova 12 M
41043 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.253 měšťanský dům Moravcova 14 M
20367 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.254 měšťanský dům Moravcova 16 M
21289 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.258 měšťanský dům Moravcova 13 M
33532 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.259 židovský obecní dům Moravcova 11 M
29451 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.260 měšťanský dům Moravcova 9 M
23035 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.261 měšťanský dům Moravcova 7 M
39675 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.262 měšťanský dům Moravcova 5 M
35891 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.265 měšťanský dům nám. Riegrovo 55 M
25434 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.488 měšťanský dům Nadsklepí nám. Milíčovo 9 M
50500 / 7-8925 P Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.662 měšťanský dům Svatopluka Čecha 27 M
33844 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.1137 kostel Nanebevzetí P. Marie nám. Riegrovo M
35733 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.1138 kostel sv. Jana Křtitele nám. Dukelských hrdinů M
23355 / 7-6023 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.1139 kostel sv. Mořice Stojanovo M
38644 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.1489 činžovní dům - panské garáže Na kopečku 12 M
17652 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.1490 činžovní dům Maxova studně Na kopečku 16 M
16319 / 7-6042 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.1491 mincovna biskupská Na Sladovnách 4 M
33928 / 7-6016 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.1492 měšťanský dům Knížecí dům Na Sladovnách 4 M
24361 / 7-6009 S Kroměříž Kroměříž Kroměříž čp.1537 pivovar Na kopečku 5 M

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 56, 21.04.2005 v 12:11 hodinCopyright 1998-2022 © databanka.akci.cz