[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

Úřad práce v Bruntále [ Úřad práce ]

Návštěvní doba:
Pondělí a středa
8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
ostatní dny
8.00 - 12.00

Náplň činnosti:
a) informuje občany o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace, zaměstnavatele o volných zdrojích pracovních sil na jejich vyžádání
b) zprostředkovává uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání, kteří mají trvalý pobyt v jeho územním obvodu, vhodné zaměstnání
c) poskytuje občanům poradenské služby spojené se zaměstnáním, s volbou povolání, s odbornou výchovou v souladu s rozvojem odvětví, oborů a činností
d) organizuje, zabezpečuje a usměrňuje rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání ve svém územním obvodu
e) vede evidenci volných pracovních míst, evidenci uchazečů o zaměstnání, vydaných pracovních povolení cizincům a osobám bez státní příslušnosti
f) vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti včetně ukládání pokut
g) sleduje a hodnotí stav trhu práce a zpracovává koncepci vývoje zaměstnanosti ve svém územním obvodu
h) podněcuje a hmotně podporuje zřizování společenských účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce ve svém územním obvodu
i) doporučuje zaměstnavatelům k přijetí uchazeče o zaměstnání na nově zřízená společensky účelná pracovní místa a na vytvořené veřejně prospěšné práce
j) projednává se zaměstnavateli na základě jejich informací umísťování uvolněných zaměstnanců při strukturálních změnách, racionalizačních a jiných opatřeních
k) potvrzuje, že občan žádající o předčasné přiznání starobního důchodu byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a po jakou dobu, a v případě, že tomuto občanu bylo poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, den, kterým byla jeho výplata zastavena
l) potvrzuje žádost příslušného orgánu sociálního zabezpečení, že je žadatel o dávku sociální péče veden jako uchazeč o zaměstnání, popřípadě den uplynutí podpůrčí doby, po kterou mu mělo být poskytováno hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání
m) ukládá zaměstnavatelům obsazovat volná pracovní místa vymezená pro občany se změněnou pracovní schopností pouze těmito občany
n) vede evidenci uchazečů o zaměstnání se změněnou pracovní schopností
o) poskytuje poradenské služby o volbě povolání, zabezpečuje pracovní rehabilitaci, přípravu pro pracovní uplatnění a po jejich absolvování vhodné pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností
p) vyžaduje od zaměstnavatelů seznamy pracovních míst vhodných pro občany se změněnou pracovní schopností
q) insolvence - rozhoduje o uspokojení mzdových nároků zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

Úřad práce rozhoduje:

- o přijetí občana se změněnou pracovní schopností do přípravy pro pracovní uplatnění
- o přiznání, pozastavení a odejmutí hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání
- o hmotném zabezpečení občanů se změněnou pracovní schopností po dobu jejich přípravy pro pracovní uplatnění a o jeho zvýšení na rodinné příslušníky
- o úhradě nákladů na přípravu na pracovní uplatnění občanů se změněnou pracovní schopností
- o příspěvku zaměstnavatelům na zřízení a provoz chráněných dílen a pracovišť a občanům samostatně výdělečně činným se změněnou pracovní schopností na vybavení nezbytnými pracovními prostředky

Působnost:
Andělská Hora, Bruntál, Dětřichovice, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Horní Životice, Jelení, Kunov, Leskovec, Lomnice, Mezina, Milotice, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Nové Heřminovy, Oborná, Podlesí, Pustá Rudná, Razová, Roudno, Rudná pod Pradědem, Sosnová, Stará Voda, Staré Heřminovy, Staré Město, Suchá Rudná, Světlá Hora, Svobodné Heřmanice, Tylov, Valšov, Václavov, Volárna

KONTAKTNÍ ADRESA:

Úřad práce v Bruntále
Květná 64
792 01 Bruntál
Česko (CZ)
tel: (+420) 554 705 111
fax: (+420) 554 712 773

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://br.uradprace.cz

Typ záznamu: Úřad práce
AKTUALIZACE: uživatel č. 747 org. 56, 02.06.2004 v 14:31 hodinCopyright 1998-2022 © databanka.akci.cz