[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

Chráněná krajinná oblast České středohoří [ Chráněná krajinná oblast ]

Chráněná krajinná oblast České středohoří se rozprostírá na severu Čech, po obou březích dolního toku české části Labe.
Zaujímá téměř celou geomorfologickou jednotku stejnojmenného pohoří.

Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny většinou čedičového typu a znělce do tvaru kup a příkrovů.

Specifické přírodní podmínky (průměrné roční teploty 9-5°C, průměrné roční úhrny srážek 470-800 mm, převážně zásaditá reakce půdy) jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice.

Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené.

Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami.

Základní údaje

Numerický kód oblasti: 51
Rozloha: 1063 km2
Nadmořská výška: 122 m (Děčín) - 837 (Milešovka)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. č.j. 6883/1976
Zvláštní ochrana: 39 maloplošných zvláště chráněných území
Rozloha MCHU: 616 ha

KONTAKTNÍ ADRESA:

Správa CHKO České středohoří
Michalská 260/14
412 01 Litoměřice
Česko (CZ)
tel: (+420) 416 732 387
fax: (+420) 416 732 395

UMÍSTĚNÍ


AKTUALIZACE: Jana Holáňová (Beskydy-Valašsko, regionální agentura CR) org. 2, 07.09.2004 v 13:38 hodinCopyright 1998-2023 © databanka.akci.cz