[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

ALEX František [ Významný rodák ]

duchovní, hudební historik, sběratel umění, editor bibliofilských tisků, grafiky a drobné plastiky, ochranář na úseku památkové péče, vlastivědný pracovník

Narozen 11. 8. 1913 v Drahotuších (okres Přerov).
Maturoval na reálném gymnáziu v Hranicích (1935) a studoval na teologické fakultě v Olomouci (1935 - 41, vysvěcen na kněze). Působil v duchovní správě v Křelově a v Holešově (vypomáhal i po odchodu do důchodu). V orce 1969 byl ustanoven děkanem holešovské farnosti, 1977 byl jmenován sídelním kanovníkem Kolegiální kapituly v Kroměříži, ale dle svého přání nadále působil v Holešově. Projevil se jako svědomitý ochranář na úseku péče o zachování vzácných církevních památek. Obětavě organizoval peněžní sbírky věřících holešovské farnosti na opravy těchto památek.
Už od mládí projevoval velký zájem o hudbu, literaturu a výtvarné umění. Napsal drobný spisek "Chrámová hudba ve Vyškově kolem roku 1660" a Památník Petra Bezruče vydal jeho rozsáhlý soupis "Bezručova poezie v české hudbě". Dále časopisecky publikoval příspěvky z oblasti památkové péče, knihovnictví, literatury aj.
Fr.Alex byl mimořádnou osobností v oblasti sběratelství umění. Z jeho velké a cenné knihovny se podařilo Městské knihovně v Holešově získat 733 svazků z těchto souborů. V obci sběratelů filatelie, grafiky, numismatiky, drobné plastiky, faleristiky a signistiky patřil k předním členům na Moravě. Byl členem Spolku českých bibliogilů, Sdružení přátel díla Petra Bezruče při Osvětové besedě v Kosteli na Hané (zakládající člen), Spolku sběratelů a přátel ex libris, Sdružení členů numismatické společnosti československé při muzeu v Kroměříži a Holešově, Svazu českých filatelistů aj. Po 2. světové válce působil jako oblastní duchovní rádce Junáka. Patřil k zakládajícím členům holešovského vlastivědného kroužku.
Významná byla i jeho editorská činnost.
Svými aktivitami po celý život šířil známost o osobnosti a díle milovaného básníka - Petra Bezruče, se kterým si v 50. letech psal a poznal jej i osobně.
Zemřel 24. 6. v Kroměříži, jeho ostatky jsou uloženy na holešovském hřbitově.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Významný rodák
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 08.04.2004 v 17:40 hodinCopyright 1998-2022 © databanka.akci.cz