[Hlavní strana] [Rejstřík informací] [Nabídka reklamy] [Kontakt] [Pro registrované]

Království perníku
Návrat na hlavní stranu

GOGELA Jaromír st. [ Významný rodák ]

středoškolský profesor, badatel, básník

Narodil se 15. 2. 1908 v Holešově, zemřel 28. 9. 1995.
Profesor Gogela byl zanícený humanista. Miloval všechny obory humanitních věd, ve velké oblibě měl i vědy přírodní. Dovedl vyprávět poutavě a zasvěceně, často i s osobitým humorem.
Po maturitní zkoušce, kterou složil na Reálném gymnáziu v Holešově v roce 1927, se vydal na studia do Bratislavy. Na filozofické fakultě Univerzity J. A. Komenského studoval v letech 1928-33 latinskou a francouzskou filologii. Při studiu složil v roce 1931 ještě navíc doplňovací zkoušku z řeckého jazyka na tamějším reálném gymnáziu. V roce 1934 obhájil před zkušební komisí své znalosti z francouzského jazyka a latiny.Po nezbytné praxi následovala zkouškaučitelské způsobilosti. V roce 1937 získal vysvědčení o ustavující zkoušce profesorské a o rok později dostal tzv. Definitivu. Po ukončení vysokoškolských studií se prof. Gogela vrátil do Čech a na Moravu. Několik měsíců učil na Reálném gymnáziu v Chrudimi, téměř tři roky vyučoval na Reálném gymnáziu v Příboře. V roce 1938 se však vrátil natrvalo do Holešova, kde působil na gymnáziu až do svého důchodu.V roce 1955 ukončil ještě dálkové rozšiřovací studium ruského jazyka na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dokázal se však domluvit i německy, italsky a španělsky. V pozdním věku začal dokonce studovat hebrejštinu.
Celý svůj život zasvětil prof. Gogela osvětě, přednáškám a psaní. Byl řádnýžm členem vlastivědného kroužku v Holešově. Jeho přednášky byly věnovány dějinám Holešova - "Dějiny Židů na Moravě a v Holešově", "Společenský a kulturní život holešovské židovské obce v minulosti", "Hudba na holešovském zámku v letech 1733-34".Jiné jeho přednášky byly zaměřeny na přírodovědnou tematiku: "Ochrana přírody", "Přírodní rezervace na Holešovsku", "Významné stromy na Holešovsku".
Věnoval se překladům, psal básně a dokonce i beletrii.
Svému městu stál pan prof. Gogela vždy nablízku, nápomocen a oddán. V roce 1996 mu bylo uděleno in memorian Čestné občanství města Holešova.

UMÍSTĚNÍ


Typ záznamu: Významný rodák
AKTUALIZACE: Vít Solař (MIC Holešov) org. 56, 08.04.2004 v 14:39 hodinCopyright 1998-2022 © databanka.akci.cz